Služby

Indvidiuální terapie a kreativní pohybové aktivity pro děti v náročné životní situaci, děti se speciálními potřebami a děti s traumatem

Nabízím individuální kreativně-pohybovou terapii a kreativní pohybové skupiny pro děti se speciálními potřebami, a pro děti, které si prošly traumatem.

Pracuji v souladu s etickým kodexem ČAP a pod pravidelnou supervizí psychoterapeutky Julie MillerLCAT, LCSW, BC-DMT, dle stanov Americké asociace tanečně-pohybové terapie ADTA.


Jak vypadá individuální terapie?

Individuální pohybová terapie s dětským klientem má blízko k nedirektivní terapii hrou a ergoterapii. Stejně jako terapie hrou, i pohybová terapie pracuje s nedirektivním přístupem k dítěti, který podporuje symbolické vyjádření prostřednictvím imaginace a hry.

Na rozdíl od terapie hrou však pohybová terapie pracuje s méně hračkami a zaměřuje se více na vyjádření, interakci skrz pohyb a tělesný prožitek. S ergoterapií pak TPT sdílí zaměření na motoriku, koordinaci, sebekontrolu a využití senzorických materiálů.

Jak vypadá první setkání?

První setkání slouží k diagnostickému dojmu a seznámení dítěte s terapeutem a novým prostorem. Dítě má možnost se s prostorem “sžít” a vyzkoušet si různé pomůcky a hračky. Terapeut nechává dítěti volnost v expresivním projevu i ve výběru aktivit – nechává dítě vést setkání dle jeho vlastních potřeb a impulzů, a následuje ho. Dává tak dítěti možnost spontánního projevu a sebevyjádření, buduje důvěru a pocit bezpečí. Zároveň získává informace o jeho psychickém a emočním rozpoložení.

Na základě první terapie sestavíme s rodičem vhodný plán pro další setkání (např. frekvence, přítomnost rodiče, apod.).

Ač terapie sama o sobě může probíhat bez rodiče, rodič je aktivní součástí léčby. Vždy se bere v potaz jeho úhel pohledu, jeho starosti, myšlenky a otázky. Rodič má možnost využít pravidelných konzultací (nejméně 1x měsíčně) zdarma jako součást terapie.

Přečtěte si více o tom, jak vypadá individuální terapie zde


Terapeutické skupinky

Od září otevíráme nové terapeutické skupiny pro děti s obtížemi v oblasti slovní komunikace, interakce v kolektivu a navazování sociálních kontaktů. Pracovat se bude v malých skupinkách maximálně 4 dětí.

Pro více informací o skupinách kreativního pohybu pro děti klikněte zde


Kde mě najdete?

V současné době pracuji pod záštitou skvělé ergoterapeutické organizace Fyzio Aktiv se sídlem na Praze 3.

Pokud máte jakékoliv dotazy, či byste rádi sjednali první krátký kontakt (nezávisle a zdarma), prosím neváhejte mě kontaktovat e-mailem na adrese markova_jana@hotmail.com


Ceník

Individuální terapie pro dítě …………………………………………………1050,-

  • setkání trvá 50 minut, vstupní + pravidelné konzultace s rodičem (možné online/telefonicky/osobně) v ceně

Tancovánky: terapeutické kreativně- pohybové skupiny ………….. 490,-/ lekce

  • celkem 9310,- za celý cyklus 19 lekcí (možno rozdělit do dvou plateb) (Možnost vrácení v případě, že by skupinka nebyla pro dítě funkční)

Registrace probíhá prostřednictvím formuláře přímo na stránkách Fyzio Aktiv či emailově na info@fyzioaktiv.cz


Spolupracuji s následujícími pojišťovnami :

VZP v rámci programu Duševní zdraví, lze tedy čerpat příspěvky od pojišťovny 500,-/terapie až na 10 setkání.

ČPZP – Program pro zvýšení  dostupnosti psychosociální podpory pojištěncům od 7 let na psychosociální intervenci, info zde

ZP ŠKODA – Informace k programu Podpora péče o duševní zdraví jsou zde. Příspěvek je možné čerpat bez omezení věku.

ZPMV – ZPMV bude přispívat až 4000Kč na až 10 sezení. Detailní informace k programu naleznete zde

RBP

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close