Odkazy

Další zdroje o TPT:

What is Dance/Movement Therapy? (memberclicks.net) – stránky Americké Asociace taneční terapie (ADTA) + odkazy

About the Films – The Moving Child – stránka edukačního filmu The Moving Child kanadských kolegů  + rozhovory s odborníky

Taneční terapie – Tanter – česká asociace tanečně pohybové terapie ČR

Zajímavá informační videa:

(5) Dance/Movement Therapy & Autism: Dances of Relationship – YouTube – Christina Devereaux, PhD. mluví o tom, jak mohou principy TPT pomoci dětem s autismem.

(5) Magical Mirroring: A Dance/Movement Therapy Moment – YouTube

Renee Ortega – The Moving Child – krátce o Tanečně-pohybové terapii s Dr. Rennée Ortegou, taneční terapeutkou a ergoterapeutkou pracující s dětmi se speciálními potřebami.

Movement therapy helps young kids – YouTube – prezentační video s Renou Kornblum o využití pohybu a tance ve školách. Cílem je rozvoj zdravých osobních hranic, zdravé interakce a prevence agresivního chování.

POW! – Home (powlers.org)  –  stránka neziskové organizace zaměřené na inkluzivní programy pro děti s handicapem i bez využívající terapeutický tanec a kreativní techniky.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close