O mně

Dětský psychoterapeut, Mgr. Jana Marková, M.S., R-DMT

Jako dětský psychoterapeut kombinuji principy tanečně-pohybové terapie, nedirektivní terapii hrou, principy Child-Parent Psychotherapy. Chování, hru i pohybový projev vnímám jako formu komunikace a ptám se, “co nám dítě komunikuje?”

Dětský psychoterapeut: kdo jsem?

Jmenuji se Jana Marková a jsem pohybově-taneční terapeutka registrovaná Americkou asociací taneční terapie (ADTA). Jsem také řádná členka České asociace pro psychoterapii (ČAP) a profesionální členkou české asociace taneční terapie Tanter. Tanečně-pohybovou terapii jsem vystudovala v magisterském oboru na vysoké škole Pratt Institute v New Yorku.

Již během studií jsem se začala zajímat o práci s dětmi, jejichž spontánnost, otevřenost a fantazie mi uhranuly.

V roce 2019 jsem proto začala spolupracovat s neziskovou organizací POW! zaměřenou na inkluzivní program pro znevýhodněné děti. Naším cílem bylo obohatit děti o nové, kreativní zážitky a dovednosti, podpořit sociálně-emoční učení a vazby, vytvořit přátelskou komunitu a bezpečný prostor pro sebevyjádření. V práci s dětmi jsem pokračovala v terapeuticky zaměřené školce pro děti s PAS, ADHD či opožděním vývoje. Jako součást komplexního léčebného týmu jsem pomáhala dětem s behavioráními a komunikačními problémy navazovat zdravé sociální vazby a bezpečně vyjádřit své emoce a pocity.

Poslední rok jsem pak strávila jako školní psychoterapeut a poradce pro předškolní děti s traumatem. Setkala jsem s dětmi, jejichž smutné příběhy se odrážely v problematické komunikaci a sebekontrole, ale také ve velmi silné vůli vytvořit si pevné, na důvěře založené citové pouto. Velmi mě těšilo být svědkem toho, jak se tato zcela klíčová dětská potřeba naplňuje skrz principy tanečně-pohybové terapie.

Přestože mě má práce velmi naplňovala, mě mé srdce táhlo zpět do rodné země. Po dlouhém rozvažování jsem se tedy rozhodla vrátit do Prahy, kde nyní začínám spolupráci se šikovnými dětskými ergoterapeuty z Fyzio Aktiv

Více o mých službách naleznete zde.

Vzdělání

Pratt Institute, New York, USA, Master of Science v oboru Tanečně-pohybová terapie (2019-2021)

Université Sorbonne NouvelleParis 3, Paris, Francie, Magistr v oboru Audiovizuálních studií (2013-2015), specializace na vizuální antropologii

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika, Bakalářské stadium v oboru Filmová věda (2009-2013)

Pracovní zkušenosti

FYZIO Aktiv, Praha, ČR (2023), tanečně-pohybový psychoterapeut – Práce s dětskými klienty se znevýhodněním, v náročné životní situaci a traumaty. Individuální i skupinové aktivity, konzultace s rodiči.

University Settlement Society of New York, New York, USA (2022), dětský psychoterapeut a školní poradce (Mental Health Clinician) – Práce s dětskými klienty, 2-6 let ze sociálně slabších rodin. Výpomoc ve třídách, vedení kreativně-pohybových a tanečních aktivit, individuální pohybová terapie, terapie hrou. Individuální terapie zaměřena primárně na dětské klienty s traumatem. Konzultace, školení a workshopy pro rodiče, koordinace péče, dokumentace.

OHEL – Children´s Home and Family Services, New York, USA (2022), dětský psychoterapeut (Community Psychiatric Supports and Treatment Provider) – Kreativní a tanečně-pohybová terpie pro dětskou populaci v náhradní rodinné péči. Práce s traumatem.

Power of We! , New York, NY (2019-2022), Tanečně-pohybový terapeut – Skupinové taneční a pohybové aktivity pro děti 4-12 let. Zaměřeno na inkluzivitu.

SammyJDance, New York, USA (2021), Taneční lektor a asistent – Taneční program zaměřený na podporu psychomotorického vývoje dítěte. Asistent učitele a instruktor skupinových lekcí.

Joan Fenichel Therapeutic Nursery, New York, USA (2021), odborná stáž – práce v terapeuticky zaměřené školce pro děti s Poruchou autistického spektra, poruchami vývoje, ADHD a traumaty. Skupinová taneční a kreativní terapie – online a in-person. Dokumentace a klinické meetingy.

Menorah Center for Rehabilitation and Nursing Care, New York, USA (2019-2020), Odborná stáž – Taneční a pohybová terapie pro seniory. Terapeutické skupiny a individuální terapie.

Gigi’s Playhouse, New York, USA (2019), Dobrovolník – Organizace zaměřená na děti s Downovým syndromem. Podpora vedoucí programu, výpomoc při kreativních a pohybových aktivitách.

Jedličkův ústav a školy, Praha, ČR, Březen – Duben 2019, Taneční instruktor – Tanečně-terapeutické a Pilates lekce pro adolescenty a mladé dospělé s dětskou mozkovou obrnou.

Odborné kurzy a semináře

Tanečně-pohybová terapie pro děti a jejich rodiny (srpen 2023), Moving Self Institute – seminář  s Dr. Suzi Tortora BC-DMT, C.M.A., LCAT, LMHC.

Rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách (duben – červenec 2023), Pražská vysoká škola psychosociálních studií.

Základy vedení rozhovoru s dítětem, Velký Vůz Sever (květen 2023)

Child-Parent Psychotherapy (Duben 2022 – Leden 2023) – Psychoterapeutický výcvik zaměřený na rodičovské a dětské trauma. Nedirektivní forma terapie v tandemu rodič-dítě.

Circle of Security – Parenting™ (COSP™) (Duben 2022) – Výcvik poradce pro rodičovské skupiny, zaměřený na attachment theory. Certifikovaný facilitátor.

Dance Movement Therapy Alternate Route training, Harkness Center/92Y, New York, NY (2016-2019) – Využití Tanečně-pohybové terapie v dětské populaci, Využití Tanečně-pohybové terapie v psychiatrii, Procesy a dynamika skupiny.

Taneční pohybové terapie a poruchy příjmu potravy, Praha, ČR, 25.6.2016 – seminář se Susan Kleinman, MA, BC-DMT, NCC, CEDS.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close