Otevření skupin kreativního tance pro děti se znevýhodněním v Praze

V září plánuji otevřít nové skupinky kreativního tance a pohybu pro děti se znevýhodněním a také vytvořit prostor pro integrované skupiny dětí. Obojí tu zatím velmi chybí, ač jsou pro děti s i bez speciálních potřeb velmi přínosné.

Skupinky se budou opírat o metody tanečně-pohybové terapie tak, aby dětem pomohly vybudovat zdravé sociální vazby, poskytly prostor pro kreativní sebevyjádření a podpořily rozvoj sebekontroly a sebepoznání.

Pokud vás budoucí skupinky zajímají, budu ráda za vyplnění následujícího krátkého dotazníku, který mi pomůže lépe zacílít nabídku a poskytnout přesně to, co je potřeba :).

Předem moc děkuji!

Leave a Reply

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close