Co je tanečně-pohybová terapie?

Tanečně-pohybová terapie (TPT) je definována jako psychoterapeutická metoda, která využívá pohybu k podpoře emocionální, sociální, kognitivní a fyzické integrace jednotlivce. (Americká asociace taneční terapie). 

rozehřátí na začátku skupinové tanečně-pohybové terapie

Základní princip tanečně-pohybové terapie

Protože se emoce, vnitřní představy a myšlenky odráží v tělesném projevu, práce s tělem je vnímána jako klíč k řešení problému. Díky zaměření na neverbální komunikaci je tato metoda vhodným prostředkem pro práci s těmi, kteří nejsou schopni, či nemohou své pocity a myšlenky vyjádřit slovy, jako např.děti a lidé s traumatem.

Tanečně-pohybová terapie podporuje seberegulaci, zdravé vyjádření emocí, uvolnění tělesného i duševního napětí, pochopení vlastního těla, i navázání vztahu se svým okolím. Pracuje se symbolickým významem pohybu. Skrz symbolické vyjádření emocí a “znovuprožití” klíčových událostí klientova života v bezpečném terapeutickém prostředí lze dosáhnout jejich rozuzlení a nápravy.

Základem úspěšné terapie je navázání terapeutického vztahu, vybudování důvěry a pocitu bezpečí, které je základem jakékoliv psychoterapeutické metody. Pokud se klient cítí ohrožen či se s terapeutem necítí dobře, terapie se stane nepříjemnou, obávanou záležitostí a ke zlepšení tak nemůže dojít. Terapie, která jde opravdu do hloubky, vždy začíná na důvěře.

Prokázaná účinnost (souhrn studií)

  1. při léčbě problémů duševního zdraví (deprese a úzkost) 
  2. snížení agresivních projevů
  3. rozvoj sociálního chování
  4. zvýšení sociální a emocionální pohody
  5. zlepšení kontroly problematického chování
  6. zlepšení vztahu mezi rodičem a dítětem
  7. zlepšení tělesného povědomí
  8. zlepšení motivace k pohybu

Přečtěte si více o tom, jak vypadá individuální terapie zde

Zajímají vás terapeutické skupiny? Klikněte zde

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close