Úvod

Dětský pohybový psychoterapeut v Praze se zaměřením na kreativní, expresivní formu psychoterapie. Terapie v ČJ, AJ, FJ.

Child psychotherapist based in Prague, focusing on creative and movement-based approaches. Sessions in English, French and Czech. For info in English, click here.


Dětský tanečně-pohybový psychoterapeut v Praze

O mně

Jmenuji se Jana Marková a jsem pohybově-taneční terapeutka registrovaná Americkou Asociací taneční terapie (ADTA), Českou asociací taneční a pohybové terapie TANTER a řádná členka České asociace pro psychoterapii (ČAP). Taneční terapii jsem vystudovala v magisterském programu na Pratt Institute v New Yorku.

V práci s dětskými klienty spojuji několik cenných přístupů, které mě profesně formovaly a ovlivnily. Metodu tanečně-pohybové terapie (práce s tělem, neverbální, expresivní vyjádření a komunikace), která je základem mého přístupu, proto spojuji s principy nedirektivní terapie hrou, arteterapií a metodou Child-Parent Psychotherapy.

Přístupy a metody vnímám jako flexibilní a vždy je přizpůsobím specifickým potřebám klienta. V tomto směru se řídím heslem “meet the clients where they are at“. Co však vnímám jako neměnný základ je pevná terapeutická vazba založená na důvěře a pocitu bezpečí. Děti/klieti musí terapeuta vnímat jako bezpečnou, přátelskou osobu, aby se mu otevřely a se zájmem spolupracovaly.

Nebojím se proto vidět svět dětskýma očima, běhat, zpívat, tančit a probouzet tak dětský zájem a zvědavost, motivovat k výzvám a dát dětem prostor k sebevyjádření. 

Přečtete o mně si více v této sekci

Spolupracuji s VZP v programu Duševní Zdraví, v jehož rámci lze ve věku od 7 let získat příspěvek 5 000 Kč na 10 sezení – pro více informací o tom, jak získat podporu, klikněte zde:


Co je tanečně-pohybová terapie?

Dětský tanečně-pohybový psychoterapeut v Praze - bezpečné spojení a smyslové vjemy

Tanečně-pohybová terapie (TPT) je kreativně zaměřená psychoterapeutická metoda, která využívá terapeutický potenciál tance a pohybu k podpoře emocionální, sociální, kognitivní a fyzické integrace jednotlivce (American Dance Therapy Association).

Základem TPT je fakt, že tělo a mysl se vzájemně ovlivňují, a emoce, vnitřní představy a myšlenky se odráží v tělesném projevu. Práce s tělem a tělesným prožitkem je proto vnímána jako klíč k řešení problému. Pohybový terapeut využívá tělesný projev klienta a pohybovou interakci k diagnostice, navázání terapeutického vztahu a samotné intervenci.

Tanečně-pohybová terapie pracuje se symbolickým významem pohybu. Podporuje seberegulaci, zdravé vyjádření emocí, uvolnění tělesného i duševního napětí, pochopení vlastního těla, i navázání vztahu se svým okolím. 

Více o TPT si přečtěte na této stránce.


Proč je TPT vhodná pro děti?

Díky svému zaměření na neverbální komunikaci je tato metoda ideálním prostředkem pro práci s dětmi, pro které je neverbální projev nejpřirozenější formou komunikace. 

Ač si děti během vývoje osvojují jazyk, jejich schopnost slovně vyjádřit myšlenky, pocity a logicky chápat smysl slov se teprve vyvíjí. Děti tudíž vyjadřují své pocity, obavy a zkušenosti se světem symbolicky, skrz hru, tělesné projevy či chování. Vyškolený terapeut je schopný tomuto symbolickému jazyku porozumět, a skrz využití nejrůznějších pohybových her a pečlivě vybraných pomůcek dítěti pomoci. 

skupinová terapie pro děti s Downovým syndromem a PAS

Základem úspěšné terapie je navázání terapeutického vztahu, vybudování důvěry a pocitu bezpečí. Pokud se dítě cítí ohroženo a s terapeutem se necítí dobře, terapie se stane nepříjemnou, obávanou záležitostí a ke zlepšení tak nemůže dojít.

Přečtěte si více o tom, jak pohybový terapeut pracuje v tomto článku.

Podívejte se na to, jak TPT využívá představivosti k vytvoření prostoru pro sebevyjádření, navázání kontaktu a práci na seberegulaci v následující ukázce:

TPT při práci s dětmi – The Moving Child movie

Přečtěte si více o tom, jak vypadá individuální terapie zde

Zajímá vás kreativní tanec pro dětské skupiny? Pak klikněte zde

Chápu, že je těžké vybrat vhodnout terapii, a pochopit jak který terapeutický směr funguje. Pokud vás pohybová terapie zaujala, ale máte jakékoliv dotazy, nebo byste rádi sjednali první krátký kontakt (nezávisle a zdarma), prosím neváhejte mě kontaktovat e-mailem na adrese markova_jana@hotmail.com . Ráda se s vámi domluvím na možnostech.


Služby

Nabízím individuální, dyadické a skupinové terapie pro děti. Více se dozvíte zde

Pokud máte jakékoliv dotazy, či byste rádi sjednali první krátký kontakt (zdarma), prosím neváhejte mě kontaktovat e-mailem na markova_jana@hotmail.com


Otevření skupin kreativního tance a pohybu pro děti se speciálními potřebami

V budoucnu plánuji otevřít nové skupinky kreativního tance a pohybu pro děti se znevýhodněním.

Ráda bych také vytvořila prostor pro integrovanou tanečně-pohybovou aktivitu.

Mám pocit, že tu obojí zatím velmi chybí, ač jsou podobné skupinové aktivity pro děti velmi přínosné.

Skupinky se budou opírat o metody tanečně-pohybové terapie tak, aby dětem pomohly vybudovat zdravé sociální vazby, poskytly prostor pro kreativní sebevyjádření a podpořily rozvoj sebekontroly a sebepoznání.

Pokud vás budoucí skupinky zajímají, budu ráda za vyplnění následujícího krátkého dotazníku, který mi pomůže lépe zacílít nabídku a poskytnout přesně to, co je potřeba 🙂.

Předem moc děkuji!

Leave a Reply

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close